Giriş

Bütün PHP betikleri bir dizi deyimden oluşur. Bir deyim; bir atama, bir işlev çağrısı, bir döngü, bir koşullu deyim hatta hiçbir şey yapmayan bir deyim (boş bir deyim) olabilir. Deyimler bir noktalı virgülle sonlandırılır. Ek olarak, deyimler kaşlı ayraçlar içine alınarak deyim grupları haline getirilebilirler. Bir deyim grubu da kendi başına bir deyim olarak kabul edilir. Bu fasılda deyim türlerinden bahsedeğiz.