Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

F_DUPFD (integer)

F_GETFD (integer)

F_GETFL (integer)

F_GETLK (integer)

F_GETOWN (integer)

F_RDLCK (integer)

F_SETFL (integer)

F_SETLK (integer)

F_SETLKW (integer)

F_SETOWN (integer)

F_UNLCK (integer)

F_WRLCK (integer)

O_APPEND (integer)

O_ASYNC (integer)

O_CREAT (integer)

O_EXCL (integer)

O_NDELAY (integer)

O_NOCTTY (integer)

O_NONBLOCK (integer)

O_RDONLY (integer)

O_RDWR (integer)

O_SYNC (integer)

O_TRUNC (integer)

O_WRONLY (integer)

S_IRGRP (integer)

S_IROTH (integer)

S_IRUSR (integer)

S_IRWXG (integer)

S_IRWXO (integer)

S_IRWXU (integer)

S_IWGRP (integer)

S_IWOTH (integer)

S_IWUSR (integer)

S_IXGRP (integer)

S_IXOTH (integer)

S_IXUSR (integer)