Doğrudan G/Ç İşlevleri

İçindekiler

  • dio_close — Belirtilen dosya tanıtıcısını kapatır
  • dio_fcntl — Belirtilen dosya tanıtıcısı üzerinde komut çalıştırır
  • dio_open — Belirtilen dosyayı açar ve bu dosya için bir dosya tanıtıcısı döndürür
  • dio_read — Bir dosya tanıtıcısından baytları okur
  • dio_seek — Dosya tanıtıcısında konumu bir yerden başka bir yere taşır
  • dio_stat — Belirtilen dosya tanıtıcısı hakkında durum bilgisi döndürür
  • dio_tcsetattr — Bir seri portun veri hızını ve uçbirim özniteliklerini tanımlar
  • dio_truncate — Dosya tanıtıcısındaki bayt sayısını sınırlar
  • dio_write — Veriyi (uzunluğunu isteğe bağlı olarak kırparak) dosya tanıtıcısına yazar