DOMNode::cloneNode

(PHP 5, PHP 7)

DOMNode::cloneNodeDüğümün bir kopyasını yapar

Açıklama

DOMNode::cloneNode ([ bool $torunlar_dahil = TRUE ] ) : DOMNode

Düğümün bir kopyasını oluşturur.

Değiştirgeler

torunlar_dahil

Tüm çocuk ve torunların da kopyalanıp kopyalanmayaçağı. Öntanımlı değer: TRUE.

Dönen Değerler

Kopyalanan düğüm.