DOMNode::lookupNamespaceURI

(PHP 5, PHP 7)

DOMNode::lookupNamespaceURIİsim alanı öneki belirtilen düğümün isim alanı betimleyicisini döndürür

Açıklama

DOMNode::lookupNamespaceURI ( string $önek ) : string

İsim alanı öneki önek ile belirtilen düğümün isim alanı betimleyicisini döndürür.

Değiştirgeler

önek

İsim alanı öneki.

Dönen Değerler

İsim alanını betimleyen adres.

Ayrıca Bakınız