DOMNodelist::item

(PHP 5, PHP 7)

DOMNodelist::itemİndisi belirtilen düğümü döndürür

Açıklama

DOMNodelist::item ( int $indis ) : DOMNode

DOMNodeList nesnesi içindeki indis'i belirtilen düğümü döndürür.

İpucu

Listedeki düğüm sayısını öğrenmek için DOMNodeList nesnesinin length özelliğini kullanın.

Değiştirgeler

indis

İstenen düğümün düğüm listesindeki indisi.

Dönen Değerler

DOMNodeList nesnesindeki indis'inci düğümü döndürür; belirtilen indis geçersizse NULL döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir tablonun tüm girdilerini çıktılamak

<?php

$doc 
= new DOMDocument;
$doc->load('book.xml');

$items $doc->getElementsByTagName('entry');

for (
$i 0$i $items->length$i++) {
    echo 
$items->item($i)->nodeValue "\n";
}

?>

for yerine foreach de kullanılabilirdi:

<?php

foreach ($items as $item) {
    echo 
$item->nodeValue "\n";
}

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Title
Author
Language
ISBN
The Grapes of Wrath
John Steinbeck
en
0140186409
The Pearl
John Steinbeck
en
014017737X
Samarcande
Amine Maalouf
fr
2253051209