DOMProcessingInstruction::__construct

(PHP 5, PHP 7)

DOMProcessingInstruction::__constructYeni bir DOMProcessingInstruction nesnesi oluşturur

Açıklama

__construct ( string $name [, string $value ] )

Yeni bir DOMProcessingInstruction nesnesi oluşturur. Bu nesne salt okunurdur. Bir belgeye eklenebilir, fakat düğüm bir belge ile ilişkilendirilene kadar düğüme yeni düğümler eklenemez. Yazılabilir bir düğüm oluşturmak için DOMDocument::createProcessingInstruction() yöntemini kullanın.

Değiştirgeler

isim

İşlem komutunun etiket ismi.

değer

İşlem komutunun değeri.

Örnekler

Örnek 1 - Yeni bir DOMProcessingInstruction oluşturmak

<?php

$dom 
= new DOMDocument('1.0''UTF-8');
$html $dom->appendChild(new DOMElement('html'));
$body $html->appendChild(new DOMElement('body'));
$pinode = new DOMProcessingInstruction('php''echo "Merhaba Arz"; ');
$body->appendChild($pinode);
echo 
$dom->saveXML();

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><?php echo "Merhaba Arz"; ?></body></html>

Ayrıca Bakınız