DOMText::__construct

(PHP 5, PHP 7)

DOMText::__constructYeni bir DOMText nesnesi oluşturur

Açıklama

__construct ([ string $değer ] )

Yeni bir DOMText nesnesi oluşturur.

Değiştirgeler

değer

Metin düğümünün değeri. Belirtilmezse boş bir metin düğümü oluşturulur.

Örnekler

Örnek 1 - Yeni bir DOMText nesnesi oluşturmak

<?php

$dom 
= new DOMDocument('1.0''utf-8');
$element $dom->appendChild(new DOMElement('root'));
$text $element->appendChild(new DOMText('kök değer'));
echo 
$dom->saveXML();
/* çıktısı:
     <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><root>kök değer</root> */

?>

Ayrıca Bakınız