DOMDocument::createTextNode

(PHP 5, PHP 7)

DOMDocument::createTextNodeYeni bir metin düğümü oluşturur

Açıklama

DOMDocument::createTextNode ( string $içerik ) : DOMText

Belirtilen içerik'ten yeni bir DOMText nesnesi oluşturur. Bu düğüm, DomNode::append_child() gibi bir yöntemle belgeye yerleştirilmedikçe belgede gösterilmez.

Değiştirgeler

içerik

Metnin içeriği.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa FALSE yoksa yeni bir DOMText nesnesi döner.

Ayrıca Bakınız