DOMText::isWhitespaceInElementContent

(PHP 5, PHP 7)

DOMText::isWhitespaceInElementContentDüğümün boşluk içerip içermediğini belirtir

Açıklama

DOMText::isWhitespaceInElementContent ( void ) : bool

Düğümün boşluk içerip içermediğini belirtir. Metin düğümünün boşluk içerip içermediği belgenin yüklenmesi sırasında saptanır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.