DOMText::splitText

(PHP 5, PHP 7)

DOMText::splitTextDüğümü belirtilen konumda iki düğüme böler

Açıklama

DOMText::splitText ( int $konum ) : DOMText

Düğümü konum ile belirtilen konuma göre iki düğüme böler ve iki düğümü kardeş düğümler haline getirir.

Bölünme sonrası, düğüm konum konumuna kadar olan parçayı içerir. Düğümün bir ebeveyni varsa yeni düğüm, sonraki kardeş düğüm olarak eklenir. Eğer konum düğümün uzunluğuna eşitse kardeş düğüm boş olur.

Değiştirgeler

konum

Bölme yeri. İlk konum 0'dır.

Dönen Değerler

konum konumundan sonraki parçayı içeren yeni bir düğüm döner.