apache_child_terminate

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7)

apache_child_terminateBu istekten sonra Apache sürecini sonlandırır

Açıklama

apache_child_terminate ( void ) : bool

apache_child_terminate() işlevi PHP kodunun çalışması bittikten sonra geçerli PHP isteğini çalıştıran Apache sürecini sonlandırmak için kullanılır. Daha ziyade çok bellek tüketen ancak işlem bittikten sonra tükettiği belleği işletim sistemine geri veremeyen işlemleri yoketmek için kullanılabilir.

Dönen Değerler

PHP bir Apache 1 modülü olarak çalışıyorsa, Apache sürümü çok evreli değilse ve child_terminate PHP yönergesi etkinse (öntanımlı olarak etkin değildir) ise TRUE döndürür. Eğer bu koşullar sağlanmıyorsa E_WARNING seviyesinde bir hata ile birlikte FALSE döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.4.0 Bu işlev FastCGI altında kullanılabilir hale geldi. Evvelce, sadece PHP bir Apache modülü olarak kurulduğu takdirde destekleniyordu.

Notlar

Bilginize: Bu işlev Windows sistemlerinde çalışmaz.

Ayrıca Bakınız

  • exit() - Bir ileti çıktılayıp çalışmakta olan betiği sonlandırır