exit

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

exitBir ileti çıktılayıp çalışmakta olan betiği sonlandırır

Açıklama

exit ([ string $durum ] ) : void
exit ( int $durum ) : void

Betiğin çalışmasını bitirir.

Değiştirgeler

durum

durum bir dizge ise işlev betiği sonlandırmadan önce bu dizgeyi basar.

status bir tamsayı ise bu değer çıkış durumu olarak kullanılır. Çıkış durumları 0..254 arasında olmalıdır. Çıkış durumu 255 PHP'nin kendi kullanımına ayrılmış olup kullanılmamalıdır. Durum 0, betiğin işini başarıyla yerine getirdiği anlamına gelir.

Bilginize: PHP >= 4.2.0 sürümlerinde durum tamsayı ise bu sayı basılmaz.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - exit() örneği

<?php

$filename 
'/dosya/yolu/veri/dosyası';
$file fopen($filename'r')
    or exit(
"($filename) dosyası açılamadı");

?>

Örnek 2 - Çıkış durumu örneği

<?php

// Betik normal olarak sonlansın
exit;
exit();
exit(
0);

// Bir hata koduyla sonlansın
exit(1);
exit(
0376); // sekizlik

?>

Notlar

Bilginize: Bu bir işlev değil, dil oluşumu olduğundan değişken işlevler kullanılarak çağrılamaz.

Bilginize:

Bu bir dil oluşumu olup die() ile eşdeğerdir.

Ayrıca Bakınız