apache_note

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

apache_noteApache istek notlarını alır veya atar

Açıklama

apache_note ( string $not_adı [, string $not_değeri = "" ] ) : string

Bu işlev Apache'nin table_get ve table_set işlevleri için bir sarmalayıcıdır. Bir istek sırasında var olan not tablosunu düzenler. Tablonun amacı Apache modüllerinin iletişimini sağlamaktır.

apache_note() işlevinin ana kullanım amacı aynı istek dahilinde bir modülden diğerine bilgi aktarmaktır.

Değiştirgeler

not_adı

Notun adı.

not_değeri

Notun değeri.

Dönen Değerler

Tek değiştirge ile çağrılırsa not_adı notunun o anki değerini döndürür. Eğer iki değiştirge ile çağrılırsa not_değeri değerini not_adı notuna atar ve not_adı notunun önceki değerini döndürür. Eğer işlem başarısız olursa FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 PHP ve Perl arasında bilgi aktarımı

<?php

apache_note
('name''Fredrik Ekengren');

// Perl betiğini çağıralım
virtual("/perl/bir_betik.pl");

$result apache_note("resultdata");
?>
# Apache istek nesnesini alalım
my $r = Apache->request()->main();

# Aktarılan veriyi alalım
my $name = $r->notes('name');

# bir takım işlemler...

# Sonucu PHP'ye geri aktaralım
$r->notes('resultdata', $result);

Örnek 2 - access.log dosyasındaki oturum değerleri

<?php

apache_note
('sessionID'session_id());

?>
# "%{sessionID}n" can be used in the LogFormat directive

Ayrıca Bakınız

  • virtual() - Bir Apache alt isteği gerçekleştirir