virtual

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

virtualBir Apache alt isteği gerçekleştirir

Açıklama

virtual ( string $dosya_adı ) : bool

virtual() işlevi, mod_include'da ki <!--#include virtual...--> komutuna eşdeğer Apache'ye özgü bir işlevdir. Bir Apache alt isteği gerçekleştirir. Apache'ye CGI betikleri ya da .shtml dosyalarını veya Apache'nin yorumlamasını istediğiniz herhangi birşey için kullanışlıdır. CGI betiklerinin geçerli CGI başlıklarını üretmelerinin gerekliliğini unutmayınız. Betiğin en azından bir Content-type başlığı üretmesi gerekir.

Bir alt istek çalıştırmak için tüm tamponlar tarayıcıya boşaltılıp sonlandırılırlar ve bu arada bekleyen başlıklar da gönderilir.

Bu işlev sadece PHP bir Apache modülü olarak veya Netscape/iPlanet/SunONE sunucularında ise NSAPI sunucu modülü olarak kuruluysa desteklenir.

Değiştirgeler

dosya_adı

Apache virtual komutunun çalıştıracağı dosya.

Dönen Değerler

Başarı halinde virtual komutu çalıştırılır, hata halinde FALSE döndürür.

Örnekler

apache_note() işlevindeki örneği bakınız.

Notlar

Uyarı

Sorgu dizgisi dahil edilen dosyaya aktarılabilir, ancak $_GET değişkeni ana betikten kopyalanır ve sadece $_SERVER['QUERY_STRING'] değişkeni aktarılacak sorgu dizgisi ile doldurulur. Sorgu dizgesi sadece Apache 2 kullanılırken aktarılabilir. İstek yapılan dosya Apache'nin erişim günlüklerinde gösterilmez.

Bilginize:

İstek dosyasında atanan ortam değişkenleri çağrı betiğine görünür değildir.

Bilginize:

Bu işlev PHP dosyalarında kullanılabilirse de include veya require kullanmak daha iyidir.

Ayrıca Bakınız