apache_setenv

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

apache_setenvBir Apache ortam değişkeni atar

Açıklama

apache_setenv ( string $değişken , string $değer [, bool $tepe_seviye = FALSE ] ) : bool

apache_setenv() işlevi değişken ile belirtilen Apache ortam değişkeninin değerini atar.

Bilginize:

Apache ortam değişkeni atanırken ilgili $_SERVER değişkeninde bir değişiklik olmaz.

Değiştirgeler

değişken

Atanmak istenen çevre değişkeni.

değer

değişken'in yeni değeri.

tepe_seviye

Değişkenin tüm Apache katmanlarına kullanılabilen tepe seviyeye atanıp atanmayacağını belirler.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - apache_setenv() ile bir Apache ortam değişkenini atamak

<?php
apache_setenv
("EXAMPLE_VAR""Örnek değer");
?>

Notlar

Bilginize:

apache_setenv() işlevi apache_getenv() işlevi ile ayrı sayfalar arasında veya PHP betiklerinde içerilmiş SSI sayfalarına (.shtml) aktarılacak değişkenlere değer atamak için eşleştirilebilir

Ayrıca Bakınız