base64_decode

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

base64_decodeMIME base64 ile kodlanmış verinin kodunu açar

Açıklama

base64_decode ( string $veri [, bool $titiz = false ] ) : string

MIME base64 ile kodlanmış veri'nin kodlamasını kaldırır.

Değiştirgeler

veri

Kodlaması kaldırılacak veri.

titiz

Girdi base64 karakterleri dışında karakterler içeriyorsa işlev FALSE döndürür.

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda FALSE aksi takdirde özgün veriyi döndürür. Dönen veri ikil olabilir.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.2.0 titiz değiştirgesi eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - base64_decode() örneği

<?php
$dizge 
'QnUgZGl6Z2Uga29kbGFubcSxxZ8gb2xhY2FrLg==';
echo 
base64_decode($dizge);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Bu dizge kodlanmış olacak.

Ayrıca Bakınız