base64_encode

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

base64_encodeVeriye MIME base64 kodlaması uygular

Açıklama

base64_encode ( string $veri ) : string

Belirtilen veri'ye base64 kodlaması uygular.

Bu kodlama eposta gövdeleri gibi 8 bitlik olamayan aktarım katmanları üzerinden ikil verileri aktarabilmek için tasarlanmıştır.

Base64 kodlu veri, özgün veriden %33 daha fazla yer kaplar.

Değiştirgeler

veri

Kodlanacak veri.

Dönen Değerler

Kodlanmış veri bir dizge olarak döner.

Örnekler

Örnek 1 - base64_encode() örneği

<?php
$dizge 
'Bu dizge kodlanmış olacak.';
echo 
base64_encode($dizge);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

QnUgZGl6Z2Uga29kbGFubcSxxZ8gb2xhY2FrLg==

Ayrıca Bakınız