curl_getinfo

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

curl_getinfoBelli bir oturum ile ilgili bilgi döndürür

Açıklama

curl_getinfo ( resource $ct [, int $seçenek = 0 ] ) : mixed

Belirtilen tanıtıcı ile ilgili son aktarım hakkında bilgi verir.

Değiştirgeler

ct

curl_init() işlevinden dönen bir cURL tanıtıcısı.

seçenek

Şu sabitlerden biri olabilir:

 • CURLINFO_EFFECTIVE_URL - Etkin son URL.
 • CURLINFO_HTTP_CODE - Alınan son HTTP kodu.
 • CURLINFO_FILETIME - Belgenin karşıdan alınma süresi; -1 ise süre bilirmiyor demektir.
 • CURLINFO_TOTAL_TIME - Saniye cinsinden son aktarımın toplam süresi.
 • CURLINFO_NAMELOOKUP_TIME - Saniye cinsinden isim çözümlenene kadar geçen süre.
 • CURLINFO_CONNECT_TIME - Saniye cinsinden bağlantı kurulana kadar geçen süre.
 • CURLINFO_PRETRANSFER_TIME - Saniye cinsinden başlangıçtan aktarım başlayana kadar geçen süre.
 • CURLINFO_STARTTRANSFER_TIME - Saniye cinsinden ilk bayt aktarılana kadar geçen süre.
 • CURLINFO_REDIRECT_TIME - Saniye cinsinden son aktarım başlayana kadar tüm yönlendirme adımlarının süresi.
 • CURLINFO_SIZE_UPLOAD - Karşıya yüklenen toplam bayt sayısı.
 • CURLINFO_SIZE_DOWNLOAD - İndirilen toplam bayt sayısı.
 • CURLINFO_SPEED_DOWNLOAD - Ortalama indirme hızı.
 • CURLINFO_SPEED_UPLOAD - Ortalama karşıya yükleme hızı.
 • CURLINFO_HEADER_SIZE - Alınan tüm başlıkların toplam boyutu.
 • CURLINFO_HEADER_OUT - Gönderilen istek dizgesi.
 • CURLINFO_REQUEST_SIZE - Toplam istek boyutu; şimdilik sadece HTTP istekleri için.
 • CURLINFO_SSL_VERIFYRESULT - CURLOPT_SSL_VERIFYPEER atanarak istenen SSL sertifikalarının doğrulanmasının sonucu.
 • CURLINFO_CONTENT_LENGTH_DOWNLOAD - Content-Length: başlığından okunan indirilen içerik uzunluğu.
 • CURLINFO_CONTENT_LENGTH_UPLOAD - Belirtilen karşıya yükleme boyutu.
 • CURLINFO_CONTENT_TYPE - İndirilen nesnenin Content-Type: başlığının değeri; NULL değeri sunucunun geçerli bir Content-Type: başlığı göndermediği anlamına gelir.

Dönen Değerler

seçenek belirtilirse, seçeneğin değeri bir dizge olarak döndürülür. Aksi takdirde aşağıdaki elemanları içeren bir dizi döner:

 • "url"
 • "content_type"
 • "http_code"
 • "header_size"
 • "request_size"
 • "filetime"
 • "ssl_verify_result"
 • "redirect_count"
 • "total_time"
 • "namelookup_time"
 • "connect_time"
 • "pretransfer_time"
 • "size_upload"
 • "size_download"
 • "speed_download"
 • "speed_upload"
 • "download_content_length"
 • "upload_content_length"
 • "starttransfer_time"
 • "redirect_time"

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.1.3 CURLINFO_HEADER_OUT devreye girdi.

Örnekler

Örnek 1 - curl_getinfo() örneği

<?php
// Yeni bir tanıtıcı oluşturalım
$ch curl_init('http://www.yahoo.com/');

// Çalıştıralım
curl_exec($ch);

// Bir hata var mı bakalım
if(!curl_errno($ch))
{
 
$info curl_getinfo($ch);

 echo 
'İsteğin' $info['url'] . ' adresine gönderilmesi ' .
       
$info['total_time'] . ' saniye sürdü';
}

// Tanıtıcıyı kapatalım
curl_close($ch);
?>