date_create

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

date_createDateTime::__construct() için bir takma ad

Açıklama

Bu işlev DateTime::__construct() için bir takma addır.