DateTime::__construct

date_create

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

DateTime::__construct -- date_createReturns new DateTime object

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public DateTime::__construct ([ string $time = "now" [, DateTimeZone $timezone = NULL ]] )

Yordamsal kullanım

date_create ([ string $time = "now" [, DateTimeZone $timezone = NULL ]] ) : DateTime

Returns new DateTime object.

Değiştirgeler

time

Bir tarih/zaman dizgesi. Geçerli biçemler Tarih ve Zaman Biçemleri bölümünde açıklanmıştır.

Enter "now" here to obtain the current time when using the $timezone parameter.

timezone

A DateTimeZone object representing the timezone of $time.

If $timezone is omitted, the current timezone will be used.

Bilginize:

The $timezone parameter and the current timezone are ignored when the $time parameter either is a UNIX timestamp (e.g. @946684800) or specifies a timezone (e.g. 2010-01-28T15:00:00+02:00).

Dönen Değerler

Returns a new DateTime instance. Yordamsal kullanım başarısızlık durumunda FALSE döndürür.

Hatalar/İstisnalar

Emits Exception in case of an error.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.1 From now on microseconds are filled with actual value. Not with '00000'.
5.3.0 If time contains an invalid date/time format, then an exception is now thrown. Previously an error was emitted.

Örnekler

Örnek 1 DateTime::__construct() example

Nesne yönelimli kullanım

<?php
try {
    
$date = new DateTime('2000-01-01');
} catch (
Exception $e) {
    echo 
$e->getMessage();
    exit(
1);
}

echo 
$date->format('Y-m-d');
?>

Yordamsal kullanım

<?php
$date 
date_create('2000-01-01');
if (!
$date) {
    
$e date_get_last_errors();
    foreach (
$e['errors'] as $error) {
        echo 
"$error\n";
    }
    exit(
1);
}

echo 
date_format($date'Y-m-d');
?>

Yukarıdaki örneklerin çıktısı:

2000-01-01

Örnek 2 Intricacies of DateTime::__construct()

<?php
// Specified date/time in your computer's time zone.
$date = new DateTime('2000-01-01');
echo 
$date->format('Y-m-d H:i:sP') . "\n";

// Specified date/time in the specified time zone.
$date = new DateTime('2000-01-01', new DateTimeZone('Pacific/Nauru'));
echo 
$date->format('Y-m-d H:i:sP') . "\n";

// Current date/time in your computer's time zone.
$date = new DateTime();
echo 
$date->format('Y-m-d H:i:sP') . "\n";

// Current date/time in the specified time zone.
$date = new DateTime(null, new DateTimeZone('Pacific/Nauru'));
echo 
$date->format('Y-m-d H:i:sP') . "\n";

// Using a UNIX timestamp.  Notice the result is in the UTC time zone.
$date = new DateTime('@946684800');
echo 
$date->format('Y-m-d H:i:sP') . "\n";

// Non-existent values roll over.
$date = new DateTime('2000-02-30');
echo 
$date->format('Y-m-d H:i:sP') . "\n";
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

2000-01-01 00:00:00-05:00
2000-01-01 00:00:00+12:00
2010-04-24 10:24:16-04:00
2010-04-25 02:24:16+12:00
2000-01-01 00:00:00+00:00
2000-03-01 00:00:00-05:00

Ayrıca Bakınız