dio_tcsetattr

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5 < 5.1.0)

dio_tcsetattrBir seri portun veri hızını ve uçbirim özniteliklerini tanımlar

Açıklama

dio_tcsetattr ( resource $dt , array $seçenekler ) : bool

dio_tcsetattr() işleve açık bir fd'nin veri hızını ve uçbirim özniteliklerini ayarlar.

Değiştirgeler

dt

dio_open() işlevinden dönmüş bir dosya tanıtıcısı.

seçenekler

Olası seçenekler:

  • 'baud' - saniyede bit bayısı olarak veri hızı - 38400,19200,9600,4800,2400,1800,1200,600,300,200,150,134,110,75 veya 50 olabilir; 9600 öntanımlıdır.

  • 'bits' - veri bitleri - 8,7,6 veya 5 olabilir; 8 öntanımlıdır.

  • 'stop' - durdurma bitleri - 1 veya 2 olabilir; 1 öntanımlıdır.

  • 'parity' - eşik bitleri- 0,1 veya 2 olabilir; 0 öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - Bir seri portun hızının ayarlanması

<?php

$fd 
dio_open('/dev/ttyS0'O_RDWR O_NOCTTY O_NONBLOCK);

dio_fcntl($fdF_SETFLO_SYNC);

dio_tcsetattr($fd, array(
  
'baud' => 9600,
  
'bits' => 8,
  
'stop'  => 1,
  
'parity' => 0
));

while (
1) {

  
$data dio_read($fd256);

  if (
$data) {
      echo 
$data;
  }
}

?>

Notlar

Bilginize: Bu işlev Windows sistemlerinde çalışmaz.