dngettext

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

dngettextdgettext işlevinin çoğul biçemli sürümü

Açıklama

dngettext ( string $uygulama_adı , string $msgid1 , string $msgid2 , int $n ) : string

dngettext()işlevi, belirtilen çoğul biçemli iletilerin belli bir uygulama_adı altında aranabilmesini sağlar.

Değiştirgeler

uygulama_adı

Gettext iletileri için uygulama veya paket adı.

msgid1

msgid2

n

Dönen Değerler

Başarılı olursa bir dizge döndürür.

Ayrıca Bakınız

  • ngettext() - gettext işlevinin çoğul biçemli sürümü