gettext

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

gettextGeçerli uygulama alanında bir iletiyi arar

Açıklama

gettext ( string $ileti ) : string

Geçerli uygulama alanında bir iletiyi arar.

Değiştirgeler

ileti

Çevrilecek ileti.

Dönen Değerler

Çevrilmişse çevrilmiş iletiyle, çevrilmemişse belirtilen iletiyle döner.

Örnekler

Örnek 1 - gettext() örneği

<?php
// Dili Türkçe yapalım
setlocale(LC_ALL'tr_TR');

// Çevirilerin bulunduğu yeri belirtelim
bindtextdomain("myPHPApp""./locale");

// Uygulama adını belirtelim
textdomain("myPHPApp");

// Böylece çevirilerin aranacağı yer
// ./locale/tr_TR/LC_MESSAGES/myPHPApp.mo olarak belirlendi.

// Bir ileti basalım
echo gettext("Welcome to My PHP Application");

// gettext() için rumuz olarak _() kullanalım
echo _("Have a nice day");
?>

Notlar

Bilginize:

Bu işlev için takma ad olarak altçizgi imini ('_') kullanabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız