escapeshellarg

(PHP 4 >= 4.0.3, PHP 5, PHP 7)

escapeshellargBir komutun değiştirge dizgesini önceler

Açıklama

escapeshellarg ( string $değiştirge ) : string

escapeshellarg() işlevi, tek bir değiştirge olarak ele alınmak üzere bir dizgeyi tek tırnaklarla sarmalar ve tek başına bulunan tek tırnakları da önceler. Bu işlev kullanıcı girdisinden gelen kabuk işlevi değiştirgelerini tek tek öncelemekte kullanılmalıdır. exec(), system() ve çalıştırma işlecine aktarılacak değiştirgeler bu işlemden geçirilmelidir.

Değiştirgeler

değiştirge

Öncelenecek değiştirge.

Dönen Değerler

Öncelenmiş dizge.

Örnekler

Örnek 1 - escapeshellarg() örneği

<?php
system
('ls '.escapeshellarg($dir));
?>

Ayrıca Bakınız