Program Çalıştırma İşlevleri

Notlar

Uyarı

Kilitlenerek açılmış dosyaların (özellikle açık oturumlarda) bir programı artalanda çalıştırmadan önce kapatılması gerekir.

Ayrıca Bakınız

Bu işlevler ayrıca, çalıştırma işleci ile de yakından ilgilidir. Ayrıca, güvenli kipte safe_mode_exec_dir yönergesini de ayarlamalısınız.

İçindekiler

 • escapeshellarg — Bir komutun değiştirge dizgesini önceler
 • escapeshellcmd — Kabuk meta karakterlerini önceler
 • exec — Bir komut çalıştırır
 • passthru — Harici bir programı çalıştırır ve çıktısını ham olarak gösterir
 • proc_close — proc_open tarafından açılmış bir süreci kapatır ve sürecin çıkış kodunu döndürür
 • proc_get_status — proc_open tarafından açılmış bir süreç hakkında bilgi döndürür
 • proc_nice — Çalışan sürecin önceliğini değiştirir
 • proc_open — Bir komutu çalıştırır ve G/Ç için bir dosya tanıtıcı açar
 • proc_terminate — proc_open ile açılmış bir süreci öldürür
 • shell_exec — Komutu kabukta çalıştırır ve çıktısının tamamını bir dizge olarak döndürür
 • system — Belirtilen harici komutu çalıştırır ve çıktısını gösterir