fbsql_create_db

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_create_dbCreate a FrontBase database

Açıklama

fbsql_create_db ( string $database_name [, resource $link_identifier [, string $database_options ]] ) : bool

Attempts to create a new database on the specified server.

Değiştirgeler

database_name

The database name, as a string.

bağlantı_tanıtıcısı

fbsql_connect() veya fbsql_pconnect() işlevinden dönen bir FrontBase bağlantı tanıtıcısı.

İsteğe bağlıysa ve belirtilmemişse işlev, FrontBase sunucusuna açılmış bir bağlantı olup olmadığına bakar, bir bağlantı yoksa fbsql_connect() işlevi değiştirgesiz çağrılmışçasına bir bağlantı oluşturmaya çalışır.

database_options

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 fbsql_create_db() example

<?php
$link 
fbsql_pconnect("localhost""_SYSTEM""secret")
    or die(
"Could not connect");
if (
fbsql_create_db("my_db")) {
    echo 
"Database created successfully\n";
} else {
    
printf("Error creating database: %s\n"fbsql_error());
}
?>

Ayrıca Bakınız