fbsql_drop_db

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_drop_dbDrop (delete) a FrontBase database

Açıklama

fbsql_drop_db ( string $database_name [, resource $link_identifier ] ) : bool

fbsql_drop_db() attempts to drop (remove) an entire database from the server associated with the specified link identifier.

Değiştirgeler

database_name

The database name, as a string.

bağlantı_tanıtıcısı

fbsql_connect() veya fbsql_pconnect() işlevinden dönen bir FrontBase bağlantı tanıtıcısı.

İsteğe bağlıysa ve belirtilmemişse işlev, FrontBase sunucusuna açılmış bir bağlantı olup olmadığına bakar, bir bağlantı yoksa fbsql_connect() işlevi değiştirgesiz çağrılmışçasına bir bağlantı oluşturmaya çalışır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız