fbsql_database

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_databaseGet or set the database name used with a connection

Açıklama

fbsql_database ( resource $link_identifier [, string $database ] ) : string

Get or set the database name used with the connection.

Değiştirgeler

bağlantı_tanıtıcısı

fbsql_connect() veya fbsql_pconnect() işlevinden dönen bir FrontBase bağlantı tanıtıcısı.

İsteğe bağlıysa ve belirtilmemişse işlev, FrontBase sunucusuna açılmış bir bağlantı olup olmadığına bakar, bir bağlantı yoksa fbsql_connect() işlevi değiştirgesiz çağrılmışçasına bir bağlantı oluşturmaya çalışır.

database

The database name. If given, the default database of the connexion will be changed to database.

Dönen Değerler

Returns the name of the database used with this connection.