fbsql_db_query

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_db_querySend a FrontBase query

Açıklama

fbsql_db_query ( string $database , string $query [, resource $link_identifier ] ) : resource

Selects a database and executes a query on it.

Değiştirgeler

database

The database to be selected.

query

The SQL query to be executed.

Bilginize:

The query string shall always end with a semicolon.

bağlantı_tanıtıcısı

fbsql_connect() veya fbsql_pconnect() işlevinden dönen bir FrontBase bağlantı tanıtıcısı.

İsteğe bağlıysa ve belirtilmemişse işlev, FrontBase sunucusuna açılmış bir bağlantı olup olmadığına bakar, bir bağlantı yoksa fbsql_connect() işlevi değiştirgesiz çağrılmışçasına bir bağlantı oluşturmaya çalışır.

Dönen Değerler

Returns a positive FrontBase result identifier to the query result, or FALSE on error.

Ayrıca Bakınız