fbsql_rollback

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_rollbackRollback a transaction to the database

Açıklama

fbsql_rollback ([ resource $link_identifier ] ) : bool

Ends the current transaction by rolling back all statements issued since last commit.

This command is only needed if autocommit is set to false.

Değiştirgeler

bağlantı_tanıtıcısı

fbsql_connect() veya fbsql_pconnect() işlevinden dönen bir FrontBase bağlantı tanıtıcısı.

İsteğe bağlıysa ve belirtilmemişse işlev, FrontBase sunucusuna açılmış bir bağlantı olup olmadığına bakar, bir bağlantı yoksa fbsql_connect() işlevi değiştirgesiz çağrılmışçasına bir bağlantı oluşturmaya çalışır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız