fbsql_commit

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_commitCommits a transaction to the database

Açıklama

fbsql_commit ([ resource $link_identifier ] ) : bool

Ends the current transaction by writing all inserts, updates and deletes to the disk and unlocking all row and table locks held by the transaction. This command is only needed if autocommit is set to false.

Değiştirgeler

bağlantı_tanıtıcısı

fbsql_connect() veya fbsql_pconnect() işlevinden dönen bir FrontBase bağlantı tanıtıcısı.

İsteğe bağlıysa ve belirtilmemişse işlev, FrontBase sunucusuna açılmış bir bağlantı olup olmadığına bakar, bir bağlantı yoksa fbsql_connect() işlevi değiştirgesiz çağrılmışçasına bir bağlantı oluşturmaya çalışır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız