ftruncate

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

ftruncateBir dosyayı belli bir uzunlukta budar

Açıklama

ftruncate ( resource $dt , int $boyut ) : bool

Dosya tanıtıcısı dt ile belirtilen dosyanın uzunluğunu boyut baytla sınırlar.

Değiştirgeler

dt

Dosya tanıtıcısı.

Bilginize:

dt yazmak için açılmış olmalıdır.

boyut

Budama boyu.

Bilginize:

Eğer boyut dosyadan büyükse dosya \0 baytları ile doldurularak boyut bayta genişletilir.

Eğer boyut dosyadan küçükse artan kısım kaybedilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
PHP 4.3.3 ftruncate() işlevi bu sürümün öncesinde başarı durumunda mantıksal TRUE yerine tamsayı 1 döndürürdü.

Örnekler

Örnek 1 - Dosya boyutunu sınırlama örneği

<?php
$dosya 
'lorem_ipsum.txt';

$dt fopen($dosya'r+');
ftruncate($dtrand(1filesize($dosya)));
rewind($dt);
echo 
fread($dtfilesize($dosya));
fclose($dt);
?>

Notlar

Bilginize:

Dosya tanıtıcısı değişmez.

Ayrıca Bakınız

  • fopen() - Bir dosya veya URL'yi açar
  • fseek() - Dosya tanıtıcısında konumu bir yerden başka bir yere taşır