Dosya Sistemi İşlevleri

Ayrıca Bakınız

Dosya sistemi ile ilgili diğer işlevler için Dizinler ve Program Çalıştırma bölümlerine bakınız.

Uzak dosyalar için kullanılabilen çeşitli URL sarmalayıcıları hakkında bilgi edinmek için Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar bölümüne bakınız.

İçindekiler

 • basename — Dosya yolunun dosya ismi bileşenini döndürür
 • chgrp — Dosya grubunu değiştirir
 • chmod — Dosya kipini değiştirir
 • chown — Dosyanın sahibini değiştirir
 • clearstatcache — Dosya durum önbelleğini temizler
 • copy — Dosya kopyalar
 • delete — unlink veya unset işlevine bakınız
 • dirname — Belirtilen dosya yolunun dizin bileşenini döndürür
 • disk_free_space — Dizindeki kullanılabilir bayt sayısını döndürür
 • disk_total_space — Bir dizinin toplam boyunu döndürür
 • diskfreespace — disk_free_space işlevinin takma adıdır
 • fclose — Açık bir dosya tanıtıcısını kapatır
 • feof — Bir dosya tanıtıcısı üzerinde konum dosya sonunda mı diye bakar
 • fflush — Çıktıyı bir dosyaya boşaltır
 • fgetc — Dosya tanıtıcısından bir karakter döndürür
 • fgetcsv — Dosya tanıtıcısından CSV alanlarını çözümleyerek bir satır döndürür
 • fgets — Dosya tanıtıcısından bir satır döndürür
 • fgetss — Dosya tanıtıcısından bir satırı HTML etiketlerinden arındırarak döndürür
 • file_exists — Bir dosya veya dizinin mevcut olup olmadığına bakar
 • file_get_contents — Dosya içeriğinin tamamını bir dizge olarak döndürür
 • file_put_contents — Bir dizgeyi bir dosyaya yazar
 • file — Dosya içeriğinin tamamını bir diziye okur
 • fileatime — Dosyaya son erişim zamanını döndürür
 • filectime — Dosyanın dosya düğümü değişiklik zamanını döndürür
 • filegroup — Dosyanın sahibi olan grubu döndürür
 • fileinode — Dosyanın düğüm numarasını döndürür
 • filemtime — Dosyanın değişiklik zamanını döndürür
 • fileowner — Dosya sahibini döndürür
 • fileperms — Dosya izinlerini döndürür
 • filesize — Dosya uzunluğunu döndürür
 • filetype — Dosya türünü döndürür
 • flock — Taşınabilir tavsiye niteliğinde dosya kilitleme
 • fnmatch — Dosya ismi belirtilen kalıpla eşleşiyor mu diye bakar
 • fopen — Bir dosya veya URL'yi açar
 • fpassthru — Bir dosya tanıtıcısında kalan verinin tamamını çıktılar
 • fputcsv — Satırı CSV olarak biçemler ve dosya tanıtıcısına yazar
 • fputs — fwrite işlevinin takma adıdır
 • fread — Dosyayı ikil kipte okur
 • fscanf — Bir dosyadaki girdiyi belli bir biçeme göre çözümler
 • fseek — Dosya tanıtıcısında konumu bir yerden başka bir yere taşır
 • fstat — Bir açık dosya tanıtıcısı kullanarak bir dosya hakkında bilgi döndürür
 • ftell — Dosya okuma/yazma konumlayıcının mevcut konumu ile döner
 • ftruncate — Bir dosyayı belli bir uzunlukta budar
 • fwrite — Dosyaya ikil kipte yazar
 • glob — Bir kalıpla eşleşen dosya yollarını bulur
 • is_dir — Bir dosyanın bir dizin olup olmadığını söyler
 • is_executable — Bir dosyanın çalıştırılabilir bir dosya olup olmadığını söyler
 • is_file — Bir dosyanın sıradan bir dosya olup olmadığını söyler
 • is_link — Bir dosyanın sembolik bağ olup olmadığını söyler
 • is_readable — Bir dosyanın mevcut ve okunabilir olup olmadığını söyler
 • is_uploaded_file — Bir dosya HTTP POST üzerinden karşıya yüklenebilecekse bunu söyler
 • is_writable — Bir dosyanın yazılabilir olup olmadığını söyler
 • is_writeable — is_writable işlevinin takma adıdır
 • lchgrp — Bir sembolik bağın grubunu değiştirir
 • lchown — Bir sembolik bağın sahibini değiştirir
 • link — Sabit bir bağ oluşturur
 • linkinfo — Bir bağ hakkında bilgi verir
 • lstat — Bir dosya veya sembolik bağ hakkında bilgi verir
 • mkdir — Dizin oluşturur
 • move_uploaded_file — Karşıya yüklenen bir dosyayı yeni bir yere taşır
 • parse_ini_file — Bir yapılandırma dosyasını çözümler
 • parse_ini_string — Bir yapılandırma dizgesini çözümler
 • pathinfo — Bir dosya yolu hakkında bilgi döndürür
 • pclose — Bir süreç tanıtıcısını kapatır
 • popen — Bir süreç tanıtıcısı açar
 • readfile — Bir dosyayı çıktılar
 • readlink — Bir sembolik bağın hedefi ile döner
 • realpath_cache_get — Get realpath cache entries
 • realpath_cache_size — Get realpath cache size
 • realpath — Normalleştirilmiş mutlak dosya yolunu döndürür
 • rename — Bir dosya veya dizinin ismini değiştirir
 • rewind — Bir dosya tanıtıcısında konumu başa taşır
 • rmdir — Dizin siler
 • set_file_buffer — stream_set_write_buffer işlevinin takma adıdır
 • stat — Bir dosya hakkında bilgi döndürür
 • symlink — Bir sembolik bağ oluşturur
 • tempnam — Eşsiz bir isimle dosya oluşturur
 • tmpfile — Geçici bir dosya oluşturur
 • touch — Dosyanın erişim ve değişiklik zamanını ayarlar
 • umask — Geçerli izin maskesini değiştirir
 • unlink — Bir dosyayı siler