header_remove

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

header_removeRemove previously set headers

Açıklama

header_remove ([ string $name ] ) : void

Removes an HTTP header previously set using header().

Değiştirgeler

name

The header name to be removed.

Bilginize: This parameter is case-insensitive.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 Unsetting specific header.

<?php
header
("X-Foo: Bar");
header("X-Bar: Baz");
header_remove("X-Foo"); 
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

X-Bar: Baz

Örnek 2 Unsetting all previously set headers.

<?php
header
("X-Foo: Bar");
header("X-Bar: Baz");
header_remove(); 
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Notlar

Dikkat

This function will remove all headers set by PHP, including cookies, session and the X-Powered-By headers.

Bilginize:

Başlıklar sadece onları destekleyen bir SAPI kullanımdaysa erişilebilir ve çıktılanabilir olacaktır.

Ayrıca Bakınız

  • header() - Ham bir HTTP başlığı gönderir
  • headers_sent() - Başlıklar gönderilmiş mi, gönderilmişse nerede gönderilmiş diye bakar