Ağ İşlevleri

İçindekiler

 • checkdnsrr — Belirtilen bir konak adı veya IP adresi için DNS sorgusu yapar
 • closelog — Sistem günlükçüsü bağlantısını kapatır
 • define_syslog_variables — Syslog ile ilgili tüm değişkenleri ilklendirir
 • dns_check_record — checkdnsrr işlevinin takma adıdır
 • dns_get_mx — getmxrr işlevinin takma adıdır
 • dns_get_record — Belirtilen konak adı ile ilgili DNS Özkaynak Kayıtlarını getirir
 • fsockopen — Bir internet veya Unix alan soketi bağlantısı açar
 • gethostbyaddr — Belirtilen IP adresine çözümlenen konak ismini döndürür
 • gethostbyname — Belirtilen konak adına ait IPv4 adresini döndürür
 • gethostbynamel — Belirtilen konak adına ait IPv4 adreslerini döndürür
 • gethostname — Konak ismini döndürür
 • getmxrr — Belirtilen konak adı ile ilgili MX kaydını döndürür
 • getprotobyname — Protokol ismine karşılık düşen protokol numarasını verir
 • getprotobynumber — Protokol numarasına karşılık düşen protokol ismini verir
 • getservbyname — Belirtilen ağ hizmeti ve protokolle ilişkili port numarası ile döner
 • getservbyport — Belirtilen port ve protokolle ilgili ağ hizmeti ile döner
 • header_register_callback — Call a header function
 • header_remove — Remove previously set headers
 • header — Ham bir HTTP başlığı gönderir
 • headers_list — Gönderilmiş (veya gönderilmeye hazır) yanıt başlıklarının listesiyle döner
 • headers_sent — Başlıklar gönderilmiş mi, gönderilmişse nerede gönderilmiş diye bakar
 • http_response_code — Get or Set the HTTP response code
 • inet_ntop — Bir IP adresinin in_addr gösterimini insan okuyabilir gösterime dönüştürür
 • inet_pton — İnsan okuyabilir bir IP adresini in_addr gösterimine dönüştürür
 • ip2long — Noktalı IP adresi gösterimini içeren bir dizgeyi sayısal adrese dönüştürür
 • long2ip — Bir (IPv4) sayısal ağ adresini noktalı gösterimi içeren bir dizgeye dönüştürür
 • openlog — Sistem günlükçüsüne erişim için bağlantı açar
 • pfsockopen — Kalıcı bir internet veya Unix alan soketi bağlantısı açar
 • setcookie — Bir çerez gönderir
 • setrawcookie — Bir çerezi değerini URL kodlamasından geçirmeden gönderir
 • socket_get_status — Takma Adı: stream_get_meta_data
 • socket_set_blocking — Takma Adı: stream_set_blocking
 • socket_set_timeout — Takma Adı: stream_set_timeout
 • syslog — Bir sistem günlüğü iletisi üretir