headers_list

(PHP 5, PHP 7)

headers_listGönderilmiş (veya gönderilmeye hazır) yanıt başlıklarının listesiyle döner

Açıklama

headers_list ( void ) : array

headers_list() işlevi, tarayıcıya veya istemciye gönderilen başlıkların listesini döndürür. Bu başlıkların henüz gönderilip gönderilmediğini headers_sent() işleviyle öğrenebilirsiniz.

Dönen Değerler

Başlıkları içeren sayısal indisli bir dizi döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - headers_list() kullanım örneği

<?php

/* setcookie() kendisi için bir yanıt başlığı ekler */
setcookie('foo''bar');

/* Özel bir yanıt başlığı tanımlayalım.
   Bunu çoğu istemci yok sayar. */
header("X-Sample-Test: foo");

/* Yanıtımız salt metin içerdiğini belirtelim */
header('Content-type: text/plain');

/* Hangi başlıklar gönderiliyor? */
var_dump(headers_list());

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(4) {
  [0]=>
  string(23) "X-Powered-By: PHP/5.1.3"
  [1]=>
  string(19) "Set-Cookie: foo=bar"
  [2]=>
  string(18) "X-Sample-Test: foo"
  [3]=>
  string(24) "Content-type: text/plain"
}

Ayrıca Bakınız