hebrevc

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

hebrevcMantıksal İbranice metni satırsonlarıyla birlikte görsel metne dönüştürür

Açıklama

hebrevc ( string $ibranice_metin [, int $satırdaki_azami_krk_sayısı = 0 ] ) : string

Satırsonu (\n) karaktelerini "<br>\n" dizgesine dönüştürmesi dışında hebrev() işlevi gibidir.

İşlev sözcükleri bölmekten kaçınmaya çalışır.

Değiştirgeler

ibranice_metin

İbranice girdi dizgesi.

satırdaki_azami_krk_sayısı

İsteğe bağlı bu değiştirge ile her satırda bulunabilecek azami karakter sayısı belirtilebilir.

Dönen Değerler

Görsel dizge.

Ayrıca Bakınız

  • hebrev() - Mantıksal İbranice metni görsel metne dönüştürür