imagedestroy

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imagedestroyBir resmi bellekten siler

Açıklama

imagedestroy ( resource $resim ) : bool

imagedestroy() işlevi resim için ayrılan belleği serbest bırakır.

Değiştirgeler

resim

imagecreatetruecolor() gibi bir resim oluşturma işlevinden dönen bir resim verisi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - imagedestroy() örneği

<?php
// 100 x 100 bir tuval oluşturalım
$im imagecreatetruecolor(100100);

// Üzerinde işlem yapalım ve kaydedelim

// İşimiz bitince resme ayrılan belleği serbest bırakalım
imagedestroy($im);
?>