imagecreatetruecolor

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

imagecreatetruecolorYeni bir gerçek renkli resim oluşturur

Açıklama

imagecreatetruecolor ( int $genişlik , int $yükseklik ) : resource

imagecreatetruecolor() işlevi boyutları belirtilen siyah resmi oluşturur ve onun için bir resim tanıtıcısı döndürür.

Değiştirgeler

genişlik

Resmin genişliği.

yükseklik

Resmin yüksekliği.

Dönen Değerler

Başarı durumunda resim dosya tanıtıcısı, hata durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 Yeni bir GD2 resim akımı oluşturup bir resim çıktılamak

<?php
header 
('Content-Type: image/png');
$im = @imagecreatetruecolor(12020)
      or die(
'GD2 resim akımı ilklendirilemedi');
$text_color imagecolorallocate($im2331491);
imagestring($im155,  'A Simple Text String'$text_color);
imagepng($im);
imagedestroy($im);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Örnek çıktısı: Yeni bir GD2 resim akımı oluşturup bir resim çıktılamak

Ayrıca Bakınız