imagescale

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

imagescaleScale an image using the given new width and height

Açıklama

imagescale ( resource $image , int $new_width [, int $new_height = -1 [, int $mode = IMG_BILINEAR_FIXED ]] ) : resource

imagescale() scales an image using the given interpolation algorithm.

Bilginize:

Unlike many of other image functions, imagescale() does not modify the passed image; instead, a new image is returned.

Değiştirgeler

resim

imagecreatetruecolor() gibi bir resim oluşturma işlevinden dönen bir resim verisi.

new_width

The width to scale the image to.

new_height

The height to scale the image to. If omitted or negative, the aspect ratio will be preserved.

Dikkat

You should always provide the height if using PHP 5.5.18 or earlier, or PHP 5.6.2 or earlier, as the aspect ratio calculation was incorrect.

mode

One of IMG_NEAREST_NEIGHBOUR, IMG_BILINEAR_FIXED, IMG_BICUBIC, IMG_BICUBIC_FIXED or anything else (will use two pass).

Bilginize: IMG_WEIGHTED4 is not yet supported.

Dönen Değerler

Return the scaled image resource on success başarısızlık durumunda FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.5.19/5.6.3 The calculation of the height if new_height was negative or omitted was fixed; prior to these versions, the aspect ratio was not maintained correctly.

Ayrıca Bakınız

imagecopyresized() - Resmin bir parçasını kopyalar ve boyutlandırır imagecopyresampled() - Resmin bir parçasını örnekleyerek kopyalar ve boyutlandırır