ImagickPixelIterator::destroy

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixelIterator::destroyPiksel yineleyici ile ilişkili özkaynakları serbest bırakır

Açıklama

ImagickPixelIterator::destroy ( void ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Piksel yineleyici ile ilişkili özkaynakları serbest bırakır (nesneyi siler).

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.