ImagickPixelIterator::getCurrentIteratorRow

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixelIterator::getCurrentIteratorRowPiksel yineleyicinin üzerinde bulunduğu ImagickPixel nesneleri satırını döndürür

Açıklama

ImagickPixelIterator::getCurrentIteratorRow ( void ) : array
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Piksel yineleyicinin üzerinde bulunduğu satırı ImagickPixel nesnelerinden oluşan bir dizi olarak döndürür.

Dönen Değerler

Piksel yineleyicinin üzerinde bulunduğu satır, ImagickPixel nesnelerinden oluşan bir dizi olarak döner.