ImagickPixelIterator::getIteratorRow

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixelIterator::getIteratorRowPiksel yineleyicinin üzerinde bulunduğu satırın numarasını döndürür

Açıklama

ImagickPixelIterator::getIteratorRow ( void ) : int
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Piksel yineleyicinin üzerinde bulunduğu satırınn numarasını döndürür.

Dönen Değerler

Satır numarasını bir tamsayı olarak döndürür. Bir hata durumunda bir ImagickPixelIteratorException istisnası oluşur.