imap_list

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imap_listPosta kutularını listeler

Açıklama

imap_list ( resource $imap_akımı , string $hedef , string $kalıp ) : array

Posta kutusu listesini okur.

Değiştirgeler

imap_akımı

imap_open() işlevinden dönen bir IMAP akımı.

hedef

imap_open() işlevinde açıklandığı gibi normal olarak bir sunucu belirtimi olmalıdır.

kalıp

Posta kutusu hiyerarşisi içine aramanın başlayacağı yeri belirtir.

kalıp içinde belirtilebilecek iki özel karakter vardır: Alt dizinlere inilmesini sağlayan '*' ve alt dizinlere inilmemesini sağlayan '%'. kalıp olarak '*' posta kutusu hiyerarşisi içindeki tüm posta kutularının listelenmesini, '%' ise sadece tepe seviyedeki posta kutularının listelenmesini sağlar. kalıp olarak '~/mail/%' belirtilirse alt dizinlere inilmeden sadece ~/mail dizini altındaki posta kutuları listelenir.

Dönen Değerler

Posta kutusu isimlerini içeren bir dizi döner.

Örnekler

Örnek 1 - imap_list() örneği

<?php
$mbox 
imap_open("{imap.example.org}""username""password"OP_HALFOPEN)
      or die(
"bağlanılamadı: " imap_last_error());

$list imap_list($mbox"{imap.example.org}""*");
if (
is_array($list)) {
    foreach (
$list as $val) {
        echo 
imap_utf7_decode($val) . "\n";
    }
} else {
    echo 
"imap_list başarısız oldu: " imap_last_error() . "\n";
}

imap_close($mbox);
?>

Ayrıca Bakınız