imap_lsub

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

imap_lsubÜyesi olunan tüm posta kutularını listeler

Açıklama

imap_lsub ( resource $imap_akımı , string $hedef , string $kalıp ) : array

Üyesi olunan tüm posta kutularını bir dizi içinde döndürür.

Değiştirgeler

imap_akımı

imap_open() işlevinden dönen bir IMAP akımı.

hedef

imap_open() işlevinde açıklandığı gibi normal olarak bir sunucu belirtimi olmalıdır.

kalıp

Posta kutusu hiyerarşisi içine aramanın başlayacağı yeri belirtir.

kalıp içinde belirtilebilecek iki özel karakter vardır: Alt dizinlere inilmesini sağlayan '*' ve alt dizinlere inilmemesini sağlayan '%'. kalıp olarak '*' posta kutusu hiyerarşisi içindeki tüm posta kutularının listelenmesini, '%' ise sadece tepe seviyedeki posta kutularının listelenmesini sağlar. kalıp olarak '~/mail/%' belirtilirse alt dizinlere inilmeden sadece ~/mail dizini altındaki posta kutuları listelenir.

Dönen Değerler

Üye olunan tüm posta kutularını bir dizi içinde döndürür.

Ayrıca Bakınız