json_last_error_msg

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

json_last_error_msgReturns the error string of the last json_encode() or json_decode() call

Açıklama

json_last_error_msg ( void ) : string

Returns the error string of the last json_encode() or json_decode() call, which did not specify JSON_THROW_ON_ERROR.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns the error message on success, "No error" if no error has occurred, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız