json_encode

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL json >= 1.2.0)

json_encodeDeğerin JSON karşılığını verir.

Açıklama

json_encode ( mixed $deger [, int $secenekler = 0 ] ) : string

value(değer)'in JSON karşılığını içeren bir dizge döndürür.

Değiştirgeler

deger

eger kaynağa göre beklenen şekilde şifrelenir.

Bu işlev sadece UTF-8 ile şifrelenmiş verilerde çalışır.

secenekler

Oluşturulabilen bit maske tipleri JSON_HEX_QUOT, JSON_HEX_TAG, JSON_HEX_AMP, JSON_HEX_APOS, JSON_FORCE_OBJECT.

Dönen Değerler

Başarıyla kodlanmış JSON dizgesi döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.3.0 secenekler değiştirgesi eklendi.
5.2.1 JSON şifrelemesini destekleyen temel veri türleri eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - json_encode() örneği

<?php
$arr 
= array ('a'=>1,'b'=>2,'c'=>3,'d'=>4,'e'=>5);

echo 
json_encode($arr);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

{"a":1,"b":2,"c":3,"d":4,"e":5}

Örnek 2 - json_encode() işlevinin tüm seçeneklerini gösteren bir örnek

<?php
$a 
= array('<foo>',"'bar'",'"baz"','&blong&');

echo 
"Normal: "json_encode($a), "\n";
echo 
"Tags: ",   json_encode($a,JSON_HEX_TAG), "\n";
echo 
"Apos: ",   json_encode($a,JSON_HEX_APOS), "\n";
echo 
"Quot: ",   json_encode($a,JSON_HEX_QUOT), "\n";
echo 
"Amp: ",    json_encode($a,JSON_HEX_AMP), "\n";
echo 
"All: ",    json_encode($a,JSON_HEX_TAG|JSON_HEX_APOS|JSON_HEX_QUOT|JSON_HEX_AMP), "\n\n";

$b = array();

echo 
"Empty array output as array: "json_encode($b), "\n";
echo 
"Empty array output as object: "json_encode($bJSON_FORCE_OBJECT), "\n\n";

$c = array(array(1,2,3));

echo 
"Non-associative array output as array: "json_encode($c), "\n";
echo 
"Non-associative array output as object: "json_encode($cJSON_FORCE_OBJECT), "\n\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Normal: ["<foo>","'bar'","\"baz\"","&blong&"]
Tags: ["\u003Cfoo\u003E","'bar'","\"baz\"","&blong&"]
Apos: ["<foo>","\u0027bar\u0027","\"baz\"","&blong&"]
Quot: ["<foo>","'bar'","\u0022baz\u0022","&blong&"]
Amp: ["<foo>","'bar'","\"baz\"","\u0026blong\u0026"]
All: ["\u003Cfoo\u003E","\u0027bar\u0027","\u0022baz\u0022","\u0026blong\u0026"]

Empty array output as array: []
Empty array output as object: {}

Non-associative array output as array: [[1,2,3]]
Non-associative array output as object: {"0":{"0":1,"1":2,"2":3}}

Ayrıca Bakınız