libxml_use_internal_errors

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

libxml_use_internal_errorslibxml hatalarını kapatarak kullanıcı tanımlı hataları mümkün kılar

Açıklama

libxml_use_internal_errors ([ bool $hatalar_etkin = FALSE ] ) : bool

Standart libxml hatalarını iptal edip kullanıcı tanımlı hataları etkin kılar.

Değiştirgeler

hatalar_etkin

TRUE atanırsa kullanıcı hataları etkin olur.

Dönen Değerler

hatalar_etkin değiştirgesinin önceki değerini döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - libxml_use_internal_errors() örneği

Aşağıdaki örnekte işlevin döndürdüğü değer ve libxml hatalarının temel kullanımı gösterilmiştir.

<?php

// Kullanıcı tanımlı hataları etkin kılalım
var_dump(libxml_use_internal_errors(true));

// Belgeyi yükleyelim
$doc = new DOMDocument;

if (!
$doc->load('file.xml')) {
    foreach (
libxml_get_errors() as $error) {
        
// Hataları burada ele alıyoruz
    
}

    
libxml_clear_errors();
}

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(false)

Ayrıca Bakınız