long2ip

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

long2ipBir (IPv4) sayısal ağ adresini noktalı gösterimi içeren bir dizgeye dönüştürür

Açıklama

long2ip ( int $özel_adres ) : string

long2ip() işlevi özel adres gösteriminden standart noktalı gösterimle (aaa.bbb.ccc.ddd) bir ağ adresi oluşturur.

Değiştirgeler

özel_adres

Özel ağ adresi gösterimi.

Dönen Değerler

IP adresini bir dizge olarak döndürür.

Ayrıca Bakınız

  • ip2long() - Noktalı IP adresi gösterimini içeren bir dizgeyi sayısal adrese dönüştürür